Onhan meillä keskusradio

Onhan meillä keskusradio

Kysymys: Mitä lisäarvoa RescAll tuo, kun koulussamme on kattava ja toimiva keskusradio?

Vastaus: RescAll ei korvaa keskusradiota vaan täydentää sitä. Jos vaikkapa kotitalousluokassa syttyy rasvapalo, luokasta saadaan tehdyksi evakuointihälytys sekunneissa koko kouluun. Paljon nopeammin kuin kukaan ehtisi juoksemaan keskusradion luokse. RescAll toimii myös pienemmissä avunpyynnöissä, joita olisi turha kuuluttaa koko koululle. Esimerkiksi sairaskohtauksen tai tapaturman sattuessa voidaan tehdä ensiapuhälytys RescAll -ohjelmalla. Terveydenhoitaja tai muu ensiapukoulutuksen saanut henkilö osaa rientää apuun luokkaan, josta avunpyyntö on lähetetty.

Keskusradion ongelma on myöskin kuulutuksen ainutkertaisuus. Luokkatilassa voi olla toimintaa ja melua (kuten käsitöissä) jolloin osa, tai koko kuulutus jää huomioimatta. Jos kuulutusta ei toisteta säännöllisesti, on vaarana viestin perillemenon epäonnistuminen. RescAll -ohjelma hälyttää kunnes hälytys kuitataan luetuksi. Valvomon kautta voidaan lisäksi seurata ketkä ovat hälytyksen kuitanneet ja ketkä eivät.

Vastaa